Ik heb toch geen trauma?

Trauma is voor veel mensen een beladen woord en willen liever niet horen dat er sprake is van een trauma. ‘Een trauma heb ik niet hoor, dat is voor mensen die veel mee hebben gemaakt’. We kunnen ook spreken van een innerlijke verwonding, welke veel invloed heeft in...

Scherven brengen geluk

“Ik weet nog precies het moment; waar ik stond in de kamer en welke kleren ik aan had, toen ik besloot mijn moeder te helpen. Ik was negen jaar en mijn broertje van vijf had een zwaar auto-ongeluk gehad. Ik was bang dat hij doodging. Mijn moeder was in shock,...

Wat is ons diepste verlangen?

“Wat ik ook zoek of denk te willen, al mijn wensen zijn slechts een reflectie van mijn verlangen om bij mijn eigen kern te komen.” We willen graag leven in vrijheid en verbinding met ons zelf en met de wereld om ons heen. Ons diepe verlangen heeft veel te vertellen...

Mijn eigen verhaal over het getal 9 en mijn verlangen

Het getal 9 heeft een bijzondere betekenis in mijn leven. Het getal 9 staat voor duisternis en vervolmaking. In mijn levensverhaal heeft het getal 9 een duistere kant. De kant van rouw en verlies. Tijdens mijn vervolgopleiding systemisch werk moest ik een...

Keuzes durven maken die goed voor jou zijn!

“Durf JA te zeggen tegen je innerlijke NEE!”  Ons leven staat bol van keuzes maken. We komen dit dagelijks tegen en gelukkig gaat het meestal automatisch. We zijn ons er niet zo van bewust dat we vaak keuzes maken op een dag. Het begint al bij het ontbijt. Wat doe ik...

Top 9 lijst van verlangens

Top 9 lijst van verlangens Jezelf willen en mogen zijn Je vrij willen voelen en gezien willen worden Te doen wat je wilt doen In contact (verbinding) te zijn met jezelf en omgeving Durven NEE te zeggen, zonder angst In je eigen kracht willen staan en blijven in alle...

Top 9 lijst van gemis

Top 9 lijst van gemis Geen waardering Geen erkenning Geen liefde Er niet mogen zijn en er niet bij horen (geen plek hebben) Niet gezien en gehoord worden Niet begrepen worden Ouder niet aanwezig, niet gesteund voelen Geen doel, passie Geen...