Werkwijze bij de verschillende trajecten of een aantal sessies

Je hebt de mogelijkheid om een traject of een aantal losse sessies in mijn praktijkruimte te volgen en je kunt via Skype of telefoon een traject/losse sessies volgen. Als je kiest voor Skype of telefonisch de afspraken voor de sessies te maken dan kunnen bepaalde interventies niet worden gedaan. Bij sommige interventies is aanwezigheid in mijn eigen praktijkruimte noodzakelijk. Mocht blijken dat het voor jouw traject of de sessies van belang is om een afspraak te maken in mijn praktijk dan zal ik dit ook aangeven.

De meeste mensen melden zich via de website of via mijn netwerk met een vraag of willen informatie over de verschillende mogelijkheden. Ik geef reactie op de vraag die er gesteld wordt en maak een telefonische afspraak. Tijdens de telefonische afspraak wil ik graag de vraag helder krijgen om te kunnen beoordelen of ik de juiste begeleiding kan geven. Daarnaast biedt het gesprek de mogelijkheid om iets te vertellen over mijn manier van werken en elkaar te leren kennen. De klant kan vragen stellen en informatie krijgen. Dit gesprek is altijd GRATIS. Het voordeel is dat de intake/het kennismakingsgesprek korter kan en tijdens de intake al een interventie kan worden gedaan.

In het eerste gesprek komt aan bod:
• Of het wederzijds klikt
• Een verheldering van de vraagstelling en het probleem
• Wat is het doel van het traject of een aantal sessies
• Wat je aan het einde van het traject of het aantal sessies bereikt wilt hebben
• Welke spelregels we hanteren in onze relatie
• Hoe vaak we elkaar treffen

Het verschil tussen een traject of een aantal sessies is:
• Mensen die kiezen voor een traject of het advies hiervoor krijgen hebben de vraag vaak iets minder helder en vinden het lastig om precies aan te geven wat er nu daadwerkelijk speelt. In een traject wordt meer tijd genomen om de weg naar binnen te kunnen maken en wordt meer met stappen gewerkt of volgens een structuur wat de mensen meer veiligheid biedt.

• Mensen die kiezen voor een aantal sessies hebben vaak hun vraag heel duidelijk en weten goed wat ze willen. Ze hebben meestal al vaker begeleiding gevraagd en hebben voor de volgende stappen in hun persoonlijke bewustwording ondersteuning nodig. Een aantal sessies wordt ook vaak voor gekozen als men een sessie wil met een opstelling en vanuit deze inzichten verder wil werken.

Er wordt bij een traject na het kennismakingsgesprek (intake) een overeenkomst gemaakt en deze wordt tijdens het tweede gesprek ondertekend door klant en therapeut. De ervaring leert dat het traject dus al start bij de kennismaking. We gaan dan ook al dieper in op jouw thematiek. In de regel duurt het gehele traject niet langer dan 6 tot 8 bijeenkomsten van gemiddeld 1 1/2 uur. Als mensen kiezen voor een aantal sessies, dan gaat het vaak om 2 of 3 sessies. Bij de keuze van een aantal sessies wordt er niet gewerkt met een overeenkomst, wel worden de afspraken mondeling doorgenomen. De ervaring is dat de grootste stappen zijn gemaakt na een aantal sessies en je zelf de volgende stappen in je proces kunt zetten.

Tijdens de bijeenkomsten zal er gebruik worden gemaakt van zelfreflectie, NLP-principes, therapeutische oefeningen op identiteitsniveau (zielsniveau), transactionele analyse, visualisaties, geleide fantasie, emotioneel lichaamswerk, meditatie, kernkwaliteiten, RET, IZR (=interactieve zelfresonantie methode) ook wel familieopstellingen genoemd, organisatieopstellingen, blinde opstellingen, traumaverwerkingsmethode van dr. F. Ruppert (werken vanuit het verlangen individueel, wordt ook wel de IoPT methode genoemd en staat voor identiteit georiënteerde psychotraumatherapie), LIP-opstellingen (levens integratie proces), WIYS (walking in your shoes) opstellingen, simple touch healing en biografisch werken. De vraag wordt altijd bekeken vanuit een systemisch perspectief. Dat wil zeggen dat je wordt gezien als een onderdeel van een integraal systeem, zoals je gezin van herkomst, je familie en de organisatie waarin je werkt.

Na iedere bijeenkomst wordt er een korte evaluatie gedaan, worden doelen en werkwijze bepaald voor de volgende bijeenkomst.

 

Praktische spelregels:
Je bent altijd zelfverantwoordelijk voor jouw eigen leerproces, eigen beslissingen en handelen. Ik zal jou daarin vanuit professionele kennis en ervaring actief of passief ondersteunen. Ik richt me altijd op datgene wat naar professioneel inzicht goed voor jou is. Alles wat tijdens een sessie wordt besproken is voor mij strikt vertrouwelijk en blijft dus tussen ons. In geval van een zakelijk traject wordt uitsluitend op verzoek van de opdrachtgever gerapporteerd over de voortgang en nooit over de inhoud. Je wordt hiervan op de hoogte gesteld. Je hebt altijd de mogelijkheid om het traject te beëindigen. Er zal in dat geval altijd een laatste gesprek plaats vinden.

Gratis verkenningsgesprek?
Klik op de button voor een gratis consult van 15 minuten.