Privacy- en cookieverklaring

 

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

Kerntalent Coaching & Systemisch is de praktijk van Albertien Zeinstra

info@kerntalent.nl

www.kerntalent.nl is een website van Kerntalent Coaching & Systemisch werk.

UW PRIVACY

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Kerntalent Coaching & Systemisch werk kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Kerntalent Coaching & Systemisch werk, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Kerntalent Coaching & Systemisch werk verstrekt.

Kerntalent Coaching & Systemisch werk kan de volgende persoonsgegevens verwerken via het contactformulier op de website om u aan te melden voor een familieopstelling:

  • Aanhef
  • Naam
  • Adres
  • Postcode
  • Plaats
  • Telefoonnummer
  • E-mail adres

Waarom Kerntalent Coaching & Systemisch werk gegevens nodig heeft

Kerntalent Coaching & Systemisch werk verwerkt uw persoonsgegevens om per e-mail of telefonisch uw aanmelding te bevestigingen en uw aanmelding in te plannen.
Daarnaast kan Kerntalent Coaching & Systemisch werk uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang Kerntalent Coaching & Systemisch werk gegevens bewaart

Kerntalent Coaching & Systemisch werk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Kerntalent Coaching & Systemisch werk verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Kerntalent Coaching & Systemisch werk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Kerntalent Coaching & Systemisch werk en andere websites

Op onze website treft u een aantal links aan naar andere websites. Dit privacy statement is niet van toepassing op deze andere websites. Kerntalent Coaching & Systemisch werk is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze websites met uw persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

In kaart brengen van websitebezoek

Op de website van Kerntalent Coaching & Systemisch werk worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder de dag van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Kerntalent Coaching & Systemisch werk gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar . Kerntalent Coaching & Systemisch werk zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Kerntalent Coaching & Systemisch werk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Kerntalent Coaching & Systemisch werk maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Kerntalent Coaching & Systemisch werk verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Kerntalent Coaching & Systemisch werk op.

COOKIE BELEID

Gebruik van cookies

Op de website van Kerntalent Coaching & Systemisch werk wordt alleen gebruik gemaakt van first party cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de website van Kerntalent Coaching & Systemisch werk wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.
First party cookies ook wel genaamd functionele cookies zijn cookies die de site zelf installeert en aanspreekt. Deze zijn nodig om de site te laten functioneren en slaan geen persoonlijke of traceerbare gegevens op.

Wij maken uitdrukkelijk geen gebruik van third party cookies.

Omdat Kerntalent Coaching & Systemisch werk alleen gebruik maakt van first party cookies hoeft Kerntalent Coaching & Systemisch werk hier geen toestemming voor te vragen.

Google Analytics

Kerntalent Coaching & Systemisch werk maakt ook gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Kerntalent Coaching & Systemisch werk te kunnen verstrekken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Kerntalent Coaching & Systemisch werk heeft hier geen invloed op.

Kerntalent Coaching & Systemisch werk heeft Google geen toestemming gegeven om via Kerntalent Coaching & Systemisch werk verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Social media

Op de website van Kerntalent Coaching & Systemisch werk wordt een link naar Twitter, Linkedin en Facebook gebruikt waar geen cookies voor nodig zijn. Wij gebruiken geen buttons om webpagina’s te kunnen promoten of delen (“like”, “tweet”, “share”).