Tarieven

 

Kerntalent heeft tarieven voor particulieren en bedrijven. Er wordt gewerkt met een uurtarief. Kerntalent maakt gebruik van de kleine ondernemingsregeling en is “vrijgesteld van BTW”.
Dat betekent dat ik geen BTW meer in rekening hoef te brengen en af te dragen. Bij het aangaan van opdrachten, trajecten of een aantal sessies zijn voor de klanten de algemene voorwaarden van Kerntalent van toepassing. Deze zijn op de website te vinden onder algemene voorwaarden.

Bedrijven
Tarieven voor bedrijven zijn afhankelijk van de opdracht en het te doorlopen traject. Voor het aangaan van een opdracht wordt een offerte gemaakt.

 

  • Voor bedrijven met minder dan 50 medewerkers wordt een uurtarief gehanteerd van € 115,00 per uur.
  • Voor bedrijven met meer dan 50 medewerkers wordt een uurtarief gehanteerd van € 125,00 per uur.

 

Particulieren

  • Een sessie in de praktijk kost € 75,00 per uur
  • Een Skype sessie kost € 70,00 per uur
  • Een student betaalt voor de sessie € 60,- in de praktijk en € 55,- via Skype per uur (kunnen aantonen een geregistreerde student te zijn/bewijs van inschrijving bij opleidingsinstituut)
  • Een uitkeringsgerechtigde betaalt voor de sessie € 65,- in de praktijk en € 60,- via Skype per uur (kunnen aantonen een uitkeringsgerechtigde te zijn/toekenning uitkering door gemeente of UWV)

 

Sessies

De trajecten of een aantal sessies in mijn praktijk worden contant na afloop van iedere sessie betaald of met de mobiele bankapp (mobiel bankieren). De factuur voor de sessie wordt na afloop via de mail verstuurd.

De sessies via Skype of telefonisch dienen voorafgaand aan de gemaakte afspraak overgemaakt te zijn op mijn bankrekening. De factuur wordt na het maken van de afspraak verstuurd per mail. Wanneer het geld niet op mijn rekening staat ben ik genoodzaakt de sessie te verplaatsen.

 

Loopbaanadvies traject

Voor het aangaan van een loopbaanadvies traject wordt een overeenkomst gemaakt.  Het loopbaanadvies traject wordt in 3 termijnen (aanvang, midden en einde traject) gefactureerd. Bij aanvang van het traject dient het eerste deel van het bedrag overgemaakt te zijn op mijn bankrekening.  Wanneer het geld niet op mijn rekening staat ben ik genoodzaakt de gemaakte afspraak te verplaatsen. Bij annulering van het traject binnen een maand van de in de overeenkomst genoemde ingangsdatum van het traject worden de gemaakte uren voorbereiding in rekening gebracht en van het resterende bedrag (totale bedrag minus de voorbereidingsuren) 10%. Bij annulering binnen 2 weken wordt 50% van het totale bedrag in rekening gebracht en bij annulering binnen een week het totale bedrag.

 

Familie- en organisatieopstellingen

De sessies voor de opstellingen worden na afloop contant betaald of met de mobiele bankapp (mobiel bankieren). De factuur voor de sessies wordt na afloop via de mail verstuurd.

Afhankelijk van de vraag van de klant kan erop een andere locatie met representanten gewerkt worden. Naast het uurtarief worden de huurkosten van de locatie, inzet representanten en de reistijd- en kosten in rekening gebracht.

Bij afmelding van de afspraken binnen 24 uur worden de sessies volledig in rekening gebracht. 

 

Gratis verkenningsgesprek?
Klik op de button voor een gratis consult van 15 minuten.