Top 9 lijst van gemis

  1. Geen waardering
  2. Geen erkenning
  3. Geen liefde
  4. Er niet mogen zijn en er niet bij horen (geen plek hebben)
  5. Niet gezien en gehoord worden
  6. Niet begrepen worden
  7. Ouder niet aanwezig, niet gesteund voelen
  8. Geen doel, passie
  9. Geen aandacht