Informatie en verschillende mogelijkheden binnen het systemisch werk “Familie- en organisatieopstellingen, IoPT, IZR, WIYS, LIP”

 

 “Als het leven achterwaarts wordt begrepen dan kan het voorwaarts geleefd worden.”

 

“Je weet pas waar je naartoe gaat als je weet waar je vandaan komt”

 

Informatie ”Systemisch werk” en Opstellingen voor familie, relatie en werk

 

Opstellingen zijn een bijzonder instrument waarmee verborgen dynamieken (bewegingen) van een organisatie of persoon aan het licht kunnen worden gebracht. Dynamieken die hun werk doen vanuit een laag die ver buiten het bereik van ons bewustzijn gaat. Deze dynamieken houden vaak verband met persoonlijke of organisatorische verstrikkingen die jou als persoon of een organisatie ongewenst op zijn of haar plek houden. Opstellingen kunnen hierbij oplossen, verhelderen en een nieuwe beweging in gang zetten.

 

Tegenwoordig wordt het ook wel de IZR (=interactieve zelf- resonantie methode) genoemd. Je ziet jezelf, je innerlijke dynamieken en worstelingen, je blinde vlek, je weggestopte gevoelens en behoeften, je onmogelijkheden, je eigenaardigheden als het ware in de spiegel die gevormd worden door de resonantie personen (representanten).

 

Voor wie?

Particulieren: Voor iedereen die met andere ogen wil kijken naar eigen levensthema’s. Opstellingen kunnen verhelderende en bevrijdende inzichten geven voor mensen die met vragen zitten over relaties met een partner, met ouders, broers, zussen of kinderen, vragen over hun eigen leven, over patronen die steeds terugkomen, over een diep onverklaarbaar verdriet of het steeds vastlopen in bijvoorbeeld werksituaties. Vooral die vragen, die je al langer bezighouden, waar je misschien al van alles aan hebt proberen te doen, maar op een of andere manier niet verder mee komt.

 

Organisaties: Voor alle organisaties die met andere ogen willen kijken naar eigen organisatiethema’s. Opstellingen kunnen verhelderende en bevrijdende inzichten geven voor organisaties die met vragen bezig zijn over o.a. het stagneren van ontwikkeling en groei, uitblijven van resultaten, een onderhuids onbehagen, wie is hier de echte leider, steeds terugkerende conflicten en een cultuur van besluiteloosheid. Vooral die vragen, die u als organisatie al langer bezighouden en die u geprobeerd heeft op te lossen, maar waar u niet verder mee komt.    

 

Wat is een opstelling?

Het praktische deel van een opstelling bestaat uit het fysiek opstellen van representanten voor familieleden of collega’s in een open ruimte en hen in contact te laten komen met deze opstelling. In een dergelijke opstelling verschijnen de verborgen dynamieken die zich afspelen binnen een familie of organisatie als vanzelf. Zo ontstaat meestal een herkenbaar beeld van de verhoudingen en loyaliteiten in het familie- en of organisatiesysteem. Eén van de bijzondere (en niet te verklaren) kenmerken van een opstelling is dat de representanten gevoelens en gedachten hebben die vaak nauw overeenkomen met degene die zij in de opstelling representeren. De verstoorde verhoudingen en verstoorde energieën worden zichtbaar en er ontstaat een zichtbaar en voelbaar patroon waarin de spanningsvelden tussen de leden zich openbaren. Een opstelling is een manier om hier inzicht in te krijgen en een stap te zetten in het herstellen van het evenwicht, zodat de energie weer kan stromen. Het onzichtbare wordt zichtbaar. Een natuurlijke manier om verder te ontwikkelen in de gewenste richting.

Hoe gaat dat bij verschillende soorten opstellingen?

Tijdens een opstelling kun je als deelnemer een actuele vraag of thema inbrengen, die voor jou speelt. De begeleider zal je vragen om uit de toeschouwers iemand aan te wijzen als representant voor jezelf en representanten voor één of enkele van je familieleden of mensen binnen de organisatie. Deze representanten worden met zorgvuldigheid door de inbrenger van de vraag in een open ruimte opgesteld.

 

Klassieke familieopstellingen

De begeleider zal de opstelling leiden en laten ontwikkelen aan de hand van zijn professionele deskundigheid en ervaring in combinatie met de informatie die de representanten weergeven. Aldus ontvouwt zich een beeld waarin de dynamieken en verstrikkingen zichtbaar worden, die mogelijk verband houden met jouw vraag of thema. De oplossing ligt veelal in het beeld omsloten. De begeleider volgt de beweging van de familie of organisatiedynamiek en brengt veranderingen aan in de opstelling. Door de deelnemers letterlijk een andere plek in de ruimte in te laten nemen (verplaatsen) verandert de dynamiek en kunnen de mensen in het systeem gezonder functioneren. De begeleider laat helende uitspraken doen of brengt nieuwe zaken in de opstelling. De begeleider probeert hiermee het beeld compleet te maken, wat nog niet voltooid was of iets bijeen te brengen, wat gescheiden of verloren was. Deze beweging en dit beeld is voor de cliënt vaak al genoeg om het proces van heling zijn werk te laten doen om uiteindelijk los te komen van de emotionele verstrikkingen. Uiteindelijk kan de cliënt het nieuwe beeld en gevoel in zich opnemen en de oude persoonlijke werkelijkheid veranderen. Het doen van een opstelling is vaak het begin van een nieuw proces in het leven van de cliënt. Vanuit het accepteren van “dat-wat-er-is” en het oplossende element van een opstelling, kan er een diepe rust ontstaan voor zowel de inbrenger van de vraag als ook in de familie van herkomst en/of organisatie.

 

IoPT

In de opstellingen van het verlangen of wel de meergenerationele psychotrauma (IoPT=indentiteitsgerichte opstellingen psychotraumatherapie) therapie wordt er met de woorden gewerkt van het verlangen van de klant. De autonomie van de klant is belangrijk en de klant doet gelijk mee in de opstelling. De begeleider volgt de opstelling en reflecteert wat ze ziet en checkt of dit klopt. De reflecties van de begeleider maken vaak dat de klant zichzelf kan bewegen binnen de opstelling om een duidelijk beeld te krijgen van de innerlijke wereld van de klant en de verschillende delen. De begeleider volgt en adviseert gedurende de opstelling. De verschillende woorden maken duidelijk wat er is, hoe de klant het heeft aangetroffen in het leven. Door het zien, worden de delen geïntegreerd daar waar mogelijk en vindt er een heling op een dieper niveau plaats.

 

LIP-opstellingen

In LIP-opstellingen (=levens integratie proces) wordt er gewerkt met de levensfasen van een thema-inbrenger. De inbrenger krijgt de mogelijkheid om de levensfases vanuit een ander perspectief op nieuw te bezien en met mildheid naar zichzelf te kijken. Hierdoor ontstaat ruimte voor acceptatie en nieuwe keuzes. Bij systemisch werk gaat het om de relaties met andere mensen of je plaats en rol in een systeem. Bij LIP-opstellingen gaat het om de mens zelf, om zijn innerlijke houding naar zichzelf. Er wordt met representanten gewerkt die op een vaste plaats krijgen toegewezen. Deze plaatsen worden bepaald naar de ontwikkeling van het menselijk bewustzijn en de daarin beschreven levens- en bewustzijnsfasen van ds. Wilfried Nelles. De inbrenger komt op positie 4 en kiest voor de posities 1,2 en 3 representanten. De posities zijn van tevoren al gemarkeerd op de grond. Deze representanten nemen de ontwikkelingsfase van de tijd in de baarmoeder, de kindertijd en de puberteit aan. De inbrenger voelt vanaf zijn positie wat er in de voorgaande fases is ervaren en ziet wat er in potentie al aanwezig was bij positie 1. Het wordt zichtbaar en voelbaar wat erin potentie aanwezig was en daarmee wordt zichtbaar hoe deze potentie al dan niet een plaats heeft gekregen in de volgende fases of juist door het proces een plaats kan krijgen.  De posities 5 en 6 worden in eerste instantie niet gebruikt. Afhankelijk van de leeftijd van de inbrenger en wat zich toont gedurende de opstelling worden deze plaatsen ingevuld. De begeleider neemt waar en stelt z.n. verhelderende vragen aan de thema-inbrenger. De thema-inbrenger maakt zelf contact met de verschillende fases/posities.

 

De posities en bewustzijns fases bij LIP-opstellingen

 1. Eenheidsbewustzijn                    Ongeboren kind
 2. Groepsbewustzijn                        Kind
 3. Ik-bewustzijn                                 Jeugd
 4. Verbondenheidsbewustzijn       Volwassene
 5. Zendingsbewustzijn                    Rijpe volwassene
 6. Heelheidsbewustzijn                   Ouderdom
 7. Al-bewustzijn                                Dood

 

WIYS-opstellingen

WIYS (=Walking in your shoes) is een fenomenologische body/mind methode die het onzichtbare zichtbaar maakt en informatie geeft over de onderstromen., patronen, verlangens, onbewuste verstrikkingen, blokkades, hulpbronnen, oplossingsrichtingen en helende bewegingen in vraagstukken over werk, relaties, bedrijf, project, doelen, ziekte, bestemming. In deze methode leer je jezelf en anderen op een diepgaand niveau kennen. De manier van werken heeft gelijkenissen met het opstellingenwerk. Alleen in plaats van meerdere representanten op te stellen, gaat één persoon (de walker) lopen. Zonder gebruik te maken van bestaande kennis of te imiteren wordt door de walker bij de start van de walk een intentie uitgesproken om iets of iemand te lopen. Tijdens de walk is de walker mindfull aanwezig en voelt de verschuivingen in bewustzijn, energie, fysieke gewaarwordingen en in fysiologische kenmerken. De begeleider begeleidt het proces en maakt afstemming, vragen, uitnodigingen mogelijk dat de walker luistert naar de impulsen en gevoelens die spontaan in het lichaam opkomen. De walk geeft zo essentiële en vaak onbewuste informatie over het thema of de persoon die wordt gelopen. Ook kunnen meer onderdrukte vermogens of beperkende thema’s zichtbaar worden gebracht door de walker en vervolgens transformeren. Je kunt zelf de walker zijn of iemand anders kan een thema voor je lopen.

 

Als toeschouwer kun je van dichtbij waarnemen en ervaren wat er in verschillende opstellingen gebeurt. Dit heeft vaak een diepere werking en kan je inzicht geven in de dynamieken van je eigen familie van herkomst of organisatiesysteem.

 

Wat kun je ermee?

Een opstelling brengt verborgen dynamieken aan het licht die de bron kunnen zijn van belemmerende verstrikkingen. Dit zal leiden tot het oplossen van verstrikkingen en het integreren van de verschillende delen in jezelf. Hierdoor ontstaat er ruimte voor de persoon of organisatie om zich op een natuurlijke manier verder te ontwikkelen in de gewenste richting.

 

Wat levert het je op?

 • Persoonlijke bewustwording
 • Inzicht in de patronen en thema’s van jezelf, eigen gezin en gezin van herkomst
 • Heling en veranderingen van gedrag op een dieper niveau
 • Meer rust en ontspanning
 • Balans
 • Meer ruimte en vrijheid 

 

Wat heb ik te bieden?

Er zijn verschillende mogelijkheden met betrekking tot opstellingen. Er wordt maatwerk geleverd. Dit is afhankelijk van de vraag van de klant.

 • Individuele opstellingen (familieopstelling, IoPT, IZR, LIP en WIYS) en systemisch coachen

Ik kijk met jou samen naar jouw vraag, thema en doel en we zoeken naar eventuele systemische achtergronden die er mee te maken kunnen hebben. Vervolgens maak je een opstelling met voorwerpen die bepaalde personen of thema’s representeren. Dit kan een opstelling in de ruimte zijn met sjablonen, een opstelling met voorwerpen op tafel, of een opstelling in je verbeelding. Het is ook mogelijk te werken met gastrepresentanten.

Eén consult is meestal voldoende om weer beweging in je vraag of thema te creëren. Wanneer er gastrepresentanten uitgenodigd moeten worden dan zijn twee consulten nodig. Het kan zijn dat er een aantal coaching sessies nodig zijn als ondersteuning om te leren omgaan met de oplossing of het nieuwe inzicht. Het is ook mogelijk dat er systemisch veel speelt wat niet allemaal in één opstelling gedaan kan worden, dan is het belangrijk om het in stappen te doen. Er zal dan in overleg met jou een systemisch coaching traject met je worden besproken.

 • Opstellingen avonden,

Er worden opstellingen avonden van het verlangen en familieopstellingen avonden georganiseerd. Tijdens deze avonden kunnen 2 opstellingen worden gedaan. Voor meer informatie en data van de avonden wil ik je verwijzen naar de agenda op deze website.

 • Organisatieopstellingen

Het is mogelijk om een organisatieopstelling in een in company-setting te doen. Een directielid, een managementteam, een stafafdeling of een team in ontwikkeling wil een situatie onderzoeken of in het kader van hun ontwikkeltraject één of meer organisatieopstellingen doen. Om praktische of redenen van vertrouwelijkheid is een incompany-opstelling gewenst.

Voorafgaand is er altijd een intakegesprek over de vraagstelling en het doel. Van daaruit wordt gezien naar de gewenste en meest effectieve setting. Wie zijn erbij? Wat is de vraag of zijn de vragen? Waar wordt de opstelling gedaan? In overleg wordt bepaald hoeveel tijd uitgetrokken moet worden. De ervaring leert dat één tot twee dagdelen meestal voldoende zijn.

Er wordt gewerkt met representanten van buitenaf, die geen relatie hebben met de organisatie. Ik neem eigen representanten mee. Deze komen uit mijn eigen netwerk. Informatie wordt vertrouwelijk behandeld. De representanten zijn niet bij het inleidende gesprek voor de opstelling aanwezig.

De effecten van een opstelling, zeker in een team, kunnen ingrijpend zijn. Tijdens de opstelling heb ik de rol als begeleider en ik kan dan niet adviseren en reageren op vragen. Na de opstelling is het goed om eerst de beelden even te laten bezinken. Hoe de inzichten uit de opstelling vertaald worden naar concreet handelen is een vertaalslag die aan de klant zelf is. Ik kan echter wel adviezen geven over de eventuele vervolgstappen, wanneer dit wenselijk is. Desgewenst is er na enkele weken een nagesprek met mij over de verkregen inzichten en daaruit mogelijk opgekomen nieuwe vragen.

Gratis verkenningsgesprek?
Klik op de button voor een gratis consult van 15 minuten.

Aan mijn ouders
Al groeiend in mijn leven
Zoek ik kracht en vervulling
Om mijn eigen weg te gaan
Door een doolhof van gedachten
Door de golven van emoties
Vele ja’s, nee’s en misschiens
Wat kan ik hier zeker weten
Eén ding, en dat is genoeg
Jullie kind te mogen zijn.

Bron: onbekend