“Wat ik ook zoek of denk te willen, al mijn wensen zijn slechts een reflectie van mijn verlangen om bij mijn eigen kern te komen.”

verlangen kunstWe willen graag leven in vrijheid en verbinding met ons zelf en met de wereld om ons heen. Ons diepe verlangen heeft veel te vertellen waar we zo naar op zoek zijn en wat we heel graag echt willen. Vaak durven en kunnen we ons niet echt goed verbinden met ons verlangen. In het dagelijkse leven blijkt dit soms lastig te zijn. We blijven zoeken en steeds komen we terugkerende patronen of thema’s tegen die ons weerhouden en achterwaarts trekken om bij ons verlangen te komen. Het is belangrijk om het leven achterwaarts te begrijpen om het voorwaarts te kunnen leven. Het achterwaarts terugtrekken zijn onbewuste stromen waar we geen weet van hebben. Het is belangrijk om bewust te worden van de onbewuste stroom die voor het verlangen zo bepalend is. Systemisch coachen en opstellingen zijn methodes waarmee inzichtelijk kan worden gemaakt wat er onbewust speelt. Bij coachen op identiteitsniveau (zielsniveau) wordt het onzichtbare zichtbaar. Er komen nieuwe innerlijke beelden die bewust worden. Door deze nieuwe beelden komt er een beweging en kunnen er stappen worden gezet. Een natuurlijke manier om verder te ontwikkelen in de gewenste richting. Mensen leren ontdekken dat bij het verlangen ook een gemis hoort. Het is belangrijk dit gemis een plek te geven en te accepteren. Dan komt er ruimte en een opening om je te verbinden met het verlangen. Verlangen en gemis zijn polariteiten van elkaar. Het één kan niet zonder het ander, gelijk als licht en schaduw en vreugde en verdriet. We zoeken eigenlijk het gemis, alleen we noemen dit vaak niet met dit woord. Dit heeft vaak te maken met een grote loyaliteit naar de ouders en familie. Schaamte, schuldgevoelens en ook verdriet en pijn over wat er niet was. Als het gemis gevonden is en gezien wordt kan men het insluiten en accepteren. Dat is de weg naar het verlangen om voluit het leven te nemen.

Naar de kern van je eigen leven om je talent tot bloei te laten komen!”

In mijn praktijk werk ik veel met het verlangen. Het verlangen zegt veel over ons innerlijke leven. Het is prachtig om te zien hoe cliënten na een coachingstraject en of een opstelling (traumaverwerkingsmethode van dr. F. Ruppert) voluit tot bloei kunnen komen. Heb je belangstelling of wil je nadere informatie neem vrijblijvend contact met me op. Telefoonnummer 058-2894927/06-37170014 of info@kerntalent.nl.