Hoe verbonden ben jij met jouw hart? Kun je aanwezig zijn en blijven in contact met een ander?

We hebben in ons leven contact met verschillende mensen en voor iedereen betekent het contact hebben iets anders. In essentie wil ieder mens graag contact, omdat we sociale wezens zijn. Niet bij iedereen verloopt het aangaan en hebben van contact altijd even gemakkelijk. Het hebben van een fijn contact heeft veel te maken met hoe verbonden jij met jezelf bent en of jij je hart kunt openen voor de ander. Kun je met volle aandacht bij de ander zijn zonder jezelf te verliezen in het contact? Ben je goed in het hier en nu? Er kunnen verschillende redenen zijn, dat het soms moeizamer gaat.

 

Overprikkeling, moe, drukte, even geen zin, meer ruimte voor jezelf nodig etc.. Als het een terugkerend thema is dat het contact hebben met een ander je veel energie kost en angsten oproept, omdat je last van sociale angst hebt, onzeker bent over jezelf, achterdochtig bent en of vaak een verdrietig gevoel hebt. Dan is het soms een ware beproeving om het elke keer weer opnieuw te proberen. Je voelt dat er blokkades zijn en je weet niet waar het vandaan komt. Het maakt je boos, verdrietig, je voelt je leeg of onmachtig. In deze situaties is het belangrijk om te kijken naar je onbewuste stroom. Vaak heeft het te maken met hechtingspatronen die je van jongsaf aan kent uit je gezin van herkomst. Wellicht ligt het dieper in je familiesysteem en is het een terugkerend patroon uit de voorouderlijke lijnen.

In relaties lopen we het meest tegen onze eigen hart verbondenheid aan. We worden dan het meest geraakt in de pijnlijke stukken, waar we naar hebben te kijken. Een partner ‘kust’ je daar juist wakker. Kun je er samen over praten? Durf je er naar te kijken? Wil je er naar kijken? In relaties gaat het vaak om de dynamiek of dan wel de dans die er speelt tussen verlating- en bindingsangst. Één van de partners zit meer aan de verlatingsangst kant en de ander aan de bindingsangst kant. In deze dans kun je elkaar verdrietig maken, boosheid opwekken, onmachtig voelen en veel teleurstelling voelen. In de basis zijn deze angsten terug te voeren naar de hechtingspatronen die je jong hebt aangetroffen. De partners hebben elkaar dan vaak onbewust nodig vanuit een behoefte en kunnen elkaar niet voldoende aanvullen en steunen.

Enkele kenmerken van verlatingsangsten:

 • Afhankelijk
 • Snel hechten
 • Vastklampen
 • Vaak bevestiging vragen
 • Erg gericht op samen, alleen zijn is lastig
 • Disbalans in kwetsbaarheid
 • Onbegrensd (weinig grenzen)
 • Achtervolgen
 • Eindeloos piekeren over relaties
 • Voortdurend checken of de ander beschikbaar is
 • Vasthouden
 • Versmelting
 • Samen

Enkele kenmerken van bindingsangsten:

 • Onafhankelijk
 • Vluchten voor intimiteit
 • Toenadering door de ander als verstikkend ervaren
 • Niet kunnen voelen bij moeilijke situaties
 • Letten op imperfectie van de ander om afstand te houden
 • Disbalans in kracht
 • Onbegrensd (rigide)
 • Weglopen
 • Intimiteit ervaren als verlies van zelfstandigheid
 • Ander op afstand houden
 • Niet vast kunnen pakken
 • Verwijdering
 • Apart

In een relatie is het belangrijk dat er een balans is in het samen en apart zijn/nabijheid en afstand hebben, dat de partners autonoom kunnen zijn en zich vrij voelen om authentiek te blijven. Het gaat er eigenlijk om, dat je in een relatie goed samen kunt zijn door elk apart te blijven in je eigenheid. Je kunt elkaar dan aanvullen en steunen. Het is dan een verrijking en de liefde kan voluit stromen. Wanneer verlating- en of bindingsangst bij jou speelt, dan kom je het ook vaak wel tegen in contacten bij mensen die je dierbaar zijn en waar je een fijn contact mee hebt. Bv. naaste familie, vrienden, buren en kennissen.