Verbinden met je wortels, je eigen roots 

Leer je eigen voorgeschiedenis kennen; je wortels, je roots. De oorsprong van je familie uitzoeken is belangrijk om je eigen gedrag te leren begrijpen en de wereld om je heen. Je leert anders te kunnen kijken naar je (voor)ouders en hun gedrag te kunnen plaatsen in de tijd waarin zij leefden. Je begrijpt waar het gedrag vandaan komt en waarom dat vertoond werd. De oorlogen en de kerk hebben veel invloed gehad op de levens van onze (voor)ouders. Zij zijn geboren en opgegroeid in een tijd die voor ons bijna niet voor te stellen is. Heel veel van onze eigen thema’s zijn terug te voeren naar de vorige generaties. Iedere generatie blijft altijd verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gedrag. Echter is het goed om te weten waarom en waar het gedrag is ontstaan. 

We zien op dit moment in onze maatschappij dat mensen tegen bepaalde zaken aanlopen: angstig zijn, depressief worden, agressief zijn, paniek aanvallen hebben en zich machteloos voelen. Mensen lopen tegen thema’s aan die op de achtergrond altijd al speelden, maar die echter door de waan van de dag nog weggestopt konden worden of door het gericht zijn op de buitenwereld geen ruimte konden krijgen. Nu worden de mensen meer teruggeworpen op zichzelf en komt alles meer op de voorgrond, het wordt actueel. Wat doe ik ermee? Waar komt het vandaan? Wat maakt dat ik hier nu zoveel last van heb? Al deze vragen maken het juist nu zo belangrijk om te gaan onderzoeken. Waar kom ik eigenlijk vandaan? Hoe gaan mijn ouders met bepaalde thema’s om? Hoe deden hun ouders dat? Is er een bepaald patroon en rode draad te ontdekken door de generaties heen? 

 

Veel mensen weten weinig van hun familie en de voorgeschiedenis van de generaties achter hen. In sommige families is veel rouw en verdriet (verloren kinderen, partners, broertjes en zusjes) of ernstige erfelijke ziektes of grensoverschrijding of onderdrukking etc.. Waar is het leven ooit stilgezet? Het hart gesloten, de liefde bevroren en de wrok vastgezet. Alle ervaringen van onverwerkte pijn, boosheid en verdriet kunnen van generatie op generatie onbewust worden doorgegeven. Alle herinneringen liggen opgeslagen in onze lichaamscellen. Zoek naar de sporen van je familie, de traumasporen en blijf stil staan bij de pijnlijke plekken die je tegenkomt. Doorleef de pijn en ga er niet bij weg, adem er doorheen en voel hoe het daar is. Dit is de weg naar heling om milder en meer ontspannen in je leven te kunnen staan.

“Als het leven achterwaarts wordt begrepen dan kan het voorwaarts geleefd worden.” 

                                  “Je weet pas waar je naartoe gaat als je weet waar je vandaan komt”