We leven in een tijd dat de wereld trilt op zijn grondvesten. Alles is in beweging. Er is een dans gaande tussen de verschillende polariteiten. Verdeeldheid, angst en complot denken ligt op de loer. Een voedingsbron om in het zwarte/de schaduwzijde van de polariteiten terecht te komen. Het is belangrijk dat we weer meer naar het licht van de polariteiten bewegen. Polariteiten horen nu éénmaal bij het aardse leven en het is de kunst om daar een goede balans in te kunnen vinden. Eenieder zal dit verschillend ervaren, een andere mening of visie over hebben en dat mag. We worden door de situatie meer teruggeworpen op ons zelf en thema’s die altijd al speelden kunnen hierdoor meer op de voorgrond treden of uitvergroot worden of juist getriggerd worden.  

Heb je sombere gevoelens? Heb je veel negatieve gedachten die door je hoofd spoken? Denk je in cirkels en kom je er niet meer uit? Weet je niet waar het vandaan komt? Word je regelmatig getriggerd en ben je dan erg boos of verdrietig op de meest onverwachte en ongelegen momenten? Is de boosheid en het verdriet niet direct in die volheid te relateren aan de situatie van dat moment? Voel je de heftige emoties opkomen en kun je het niet tegenhouden? Na het uiten van de heftige emoties voel je je rot en weet je diep vanbinnen, dit had niet op deze manier in deze situatie zo moeten gebeuren. Je merkt dat je omgeving moeite heeft met jouw manier van reageren en dat je meer problemen krijgt op je werk, met je partner, met de kinderen, familie, vrienden, kennissen en buren. Je wilt erg graag hier verandering in brengen. Rustiger, meer ontspannen zijn en kunnen genieten van de mooie momenten. Je wilt graag meer licht zien en vreugde ervaren in je leven.

Aan het eind van de tunnel is het licht en wat zijn mensen uiteindelijk altijd blij dat ze door de tunnel zijn gegaan. Het is een ware zoektocht naar de trauma sporen om uiteindelijk door deze tunnel te komen. Door de sporen naar de pijnlijke plekken te volgen is het wel duidelijk dat men uiteindelijk door de tunnel moet om het licht weer te zien, zichzelf te helen en het leven volledig te kunnen nemen.

 Mensen lopen op verschillende paden en deze brengen hen niet altijd naar een gelukkiger leven. Het is een wirwar van paden die soms op niets uitlopen of oneindig zijn en hen nergens brengt of steeds op het verkeerde pad lopen en hen in lastige situaties brengt. Mensen hebben onderweg last van tegenstrijdige gedachten, kritische stemmen in zichzelf en zitten voortdurend in de spilt, twijfelen aan zichzelf en worden onzeker. Mensen weten niet waar het vandaan komt en krijgen er last van in hun dagelijkse leven.

Het erkennen dat het belangrijk voor je is om de sporen naar de pijnlijke plekken te volgen, is een eerste stap. De pijn en het verdriet onder ogen te zien, de rouw te nemen en het gemis een plek te geven. Het accepteren gaat niet vanzelf. Als je het leven achterwaarts kan begrijpen, dan kan je het voorwaarts gaan leven. Tijd heelt wonden en daarom is tijd maken om naar jezelf te kijken, erkennen dat je ergens last van hebt wat je leven beïnvloedt belangrijk. Heb jezelf lief en gun het jezelf om te werken aan je processen van bewustwording en ontwikkeling. Jouw diepste verlangen is het kompas naar je bestemming. Onderweg mag je dwalen en omzwerven om uiteindelijk de weg te kiezen die je thuisbrengt bij jezelf. ‘Jezelf zijn is jezelf worden’.

In mijn praktijk werk ik veel individueel met o.a. opstellingen met het verlangen, ook wel trauma opstellingen, traumaverwerkingsmethode genoemd. De woorden van het verlangen vertellen de innerlijke worsteling en conflicten van het leven. De woorden vertellen wat er innerlijk speelt. Ze laten de worsteling zien, hetgeen je gemist hebt. In de opstelling zie je de innerlijke dynamiek, je blinde vlek, je weggestopte gevoelens en behoeften, je ongebruikte mogelijkheden. De opstelling geeft je beelden van hoe het was, inzichten en antwoorden van de weg naar je bestemming. Het heeft effect op een ander bewustzijnsniveau.

Naast opstellingen en psychosociaal therapeutisch werk heb ik de mogelijkheid om simple touch healing toe te passen om o.a. blokkades en conflicten te behandelen. EMDR-therapie om o.a. angsten die je beperken en doen bevriezen te behandelen.