Werkwijze & Tarieven – OUD

Werkwijze en tarieven

DSC_8040klWerkwijze bij de verschillende trajecten

Je hebt de mogelijkheid om een traject in mijn praktijkruimte  te volgen en sinds kort kun je ook via Skype of telefoon een traject volgen.  Als je kiest voor Skype of telefonisch de afspraken voor de sessies te maken dan kunnen bepaalde interventies niet worden gedaan. Bij sommige interventies is aanwezigheid in mijn eigen praktijkruimte noodzakelijk. Mocht blijken dat het voor jouw traject van belang is om een afspraak te maken in mijn  praktijk dan zal ik dit ook aangeven.

In het eerste gesprek komt aan bod:

  • of het wederzijds klikt
  • een verheldering van de vraagstelling en het probleem
  • wat is het doel van het traject
  • wat je aan het einde van het traject bereikt wilt hebben
  • welke spelregels we hanteren in onze relatie
  • hoe vaak we elkaar treffen

 

Er wordt na het kennismakingsgesprek (intake) een overeenkomst gemaakt  en deze wordt tijdens het tweede gesprek ondertekend door coachee en coach. De ervaring leert dat het traject dus al start bij de kennismaking. We gaan dan ook al dieper in op jouw thematiek. In de regel duurt het gehele traject niet langer dan 6 tot 8 bijeenkomsten van gemiddeld 1 1/2 uur. De ervaring is dat dan de grootste stappen zijn gemaakt en je zelf de volgende stappen in je proces kunt zetten.

Tijdens de bijeenkomsten zal er gebruik worden gemaakt van zelfreflectie, NLP-principes, therapeutische oefeningen op identiteitsniveau (zielsniveau), transactionele analyse,  visualisaties, geleide fantasie, emotioneel lichaamswerk, meditatie, kernkwaliteiten, RET, familie- en organisatieopstellingen, traumaverwerkingsmethode van dr. F. Ruppert (werken vanuit het verlangen individueel) en biografisch werken. De vraag wordt altijd bekeken vanuit een systemisch perspectief. Dat wil zeggen dat je wordt gezien als een onderdeel van een integraal systeem, zoals je gezin van herkomst, je familie en de organisatie waarin je werkt.

Na iedere bijeenkomst wordt er een korte evaluatie gedaan, worden doelen en werkwijze bepaald voor de volgende bijeenkomst.

 

Praktische spelregels:

Je bent altijd zelf verantwoordelijk voor jouw eigen leerproces, eigen beslissingen en handelen. Ik  zal jou daarin vanuit professionele kennis en ervaring actief of passief ondersteunen. Ik richt me  altijd op datgene wat naar professioneel inzicht goed voor jou is. Alles wat tijdens een sessie wordt besproken is voor mij strikt vertrouwelijk en blijft dus tussen ons. In geval van een zakelijk traject wordt uitsluitend op verzoek van de opdrachtgever gerapporteerd over de voortgang en nooit over de inhoud. Je wordt hiervan op de hoogte gesteld. Je hebt altijd de mogelijkheid om het traject  te beëindigen. Er zal in dat geval altijd een laatste gesprek plaats vinden. 

 

Tarieven

Kerntalent heeft tarieven voor particulieren en bedrijven. Er wordt gewerkt met een uurtarief waarover BTW (hoogtarief) wordt geheven. Bij het aangaan van opdrachten en trajecten zijn voor de klanten de algemene voorwaarden van Kerntalent van toepassing. Deze zijn op de website te vinden onder algemene voorwaarden.

Bedrijven
Tarieven voor bedrijven zijn afhankelijk van de opdracht en het te doorlopen traject. De tarieven zijn op aanvraag beschikbaar. Voor het aangaan van een opdracht wordt een offerte gemaakt.

Particulieren

  • Coaching

De consulten coaching worden contant na afloop van iedere sessie betaald.  De sessies via Skype of telefonisch dienen voorafgaand  aan de gemaakte afspraak overgemaakt te zijn op mijn bankrekening. Wanneer het geld niet op mijn rekening staat ben ik genoodzaakt de sessie te verplaatsen.  Bij afmelding binnen 24 uur worden de consulten volledig  in rekening gebracht.

  • Loopbaanadvies traject

Voor het aangaan van een loopbaanadvies traject wordt een overeenkomst gemaakt.  Het loopbaanadvies traject wordt in 2 termijnen gefactureerd. Bij aanvang van het traject dient het eerste deel van het bedrag overgemaakt te zijn op mijn bankrekening.  Wanneer het geld niet op mijn rekening staat ben ik genoodzaakt de gemaakte afspraak te verplaatsen.  Bij annulering van het traject binnen een maand van de in de overeenkomst genoemde ingangsdatum van het traject worden de gemaakte uren voorbereiding in rekening gebracht en van het resterende bedrag (totale bedrag minus de voorbereidingsuren) 10%. Bij annulering binnen 2 weken wordt 50% van het totale bedrag in rekening gebracht en bij annulering binnen een week het totale bedrag.

  • Familie- en organisatieopstellingen

De sessies voor de opstellingen worden na afloop contant betaald. Afhankelijk van de vraag van de klant kan erop een andere locatie met representanten gewerkt worden. Naast het uurtarief worden de huurkosten van de locatie, inzet representanten en de reistijd- en kosten in rekening gebracht.

Bij afmelding van de afspraken binnen 24 uur worden de consulten volledig  in rekening gebracht.

 

 

Neem vrijblijvend contact met mij op:

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.