Boekenlijst blz. 3 oud

[bol_product_links block_id=”bol_52f0f44fb4163_selected-products” products=”1001004000019166″ name=”het miskende kind in onszelf” sub_id=”” link_color=”663398″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”663398″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FFFFFF” border_color=”D2D2D2″ width=”250″ cols=”1″ show_bol_logo=”undefined” show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”0″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]Het miskende kind in onszelf “Invloeden van de kindertijd op het later leven” van Gaby Stroecken Het miskende kind in onszelf is een eerlijk boek met een duidelijk uitgangspunt: de afwijzing van elke vorm van onderdrukkende opvoeding, én een principiële opstelling achter de affectieve belangen dan het (ongeboren) kind. Het is een controversieel boek omdat het de wortels van ons opvoedingssysteem onverhuld blootlegt.foto boek vonekn van verlangen           Te bestellen bij www.phoenixopleidingen.nl voor € 42,00.Vonken van verlangen “Systemisch werken – perspectief en praktijk” van Wibe Veenbaas en Joke Goudswaard

Een boek over systemisch werk: het werken met familieopstellingen (constellaties). Zowel de praktische uitvoering van constellaties als achtergrondthema’s zoals ouders en kinderen, identificatie en trance, schuld en onschuld en de weg van het verlangen worden belicht. De essentie komt naar voren in de vele voorbeelden, gedichten en verhalen. Het boek is bedoeld voor mensen met een therapeutische achtergrond, die zich willen scholen in systemisch werk. Het is ook toegankelijk voor mensen met belangstelling op dit gebied.foto boek de maskermaker           Te bestellen bij www.phoenixopleidingen.nl voor € 49,50.De Maskermaker  van  Wibe Veenbaas  en Joke Goudswaard en Henne Arnolt Verschuren

De Maskermaker gaat over systemisch werk in combinatie met lichaamswerk. Bij het werken met familieopstellingen (constellaties) zijn de karakterstructuren en maskers zowel een diagnostisch instrument als een therapeutische ingang. De achtergrond van de basale levensthema’s waarin mensen kunnen vastlopen wordt belicht en er wordt aangegeven hoe met de bijbehorende blokkades kan worden gewerkt. De voorbeelden, gedichten en verhalen raken aan de essentie. De Maskermaker een boek over het landschap van de ziel.foto het-helende-verhaal_goudswaard           Te bestellen bij www.phoenixopleidingen.nl voor € 45,00.Het helende verhaal  van  Joke Goudswaard en Wibe Veenbaas

Een boek over het werken met de kracht van verhalen in therapie, coaching en training. Hoe werk je zo met metaforen dat ze een toegang zijn tot de verborgen kamer in iemands persoonlijk verhaal? Dit boek is bedoeld voor therapeuten, begeleiders en trainers die zich willen scholen in het werken vanuit het narratief klimaat. Het ambacht willen verbinden met de mystieke ruimte. Een ambacht met hart en ziel.[bol_product_links block_id=”bol_532775c01e8ce_selected-products” products=”1001004002125258″ name=”Systemische organisatieopstellingen” sub_id=”” link_color=”663398″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”663398″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FFFFFF” border_color=”D2D2D2″ width=”250″ cols=”1″ show_bol_logo=”undefined” show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”0″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]Systemische Organisatieopstellingen “Conflicten oplossen in en op het werk” van Marlies Holitzka en Elisabeth Remmert

Dit boek is geschreven voor iedereen die inzicht wil krijgen in de conflicten op zijn werk en daar iets aan wil doen. Ook geschikt voor managers, therapeuten en hulpverleners. De auteurs beschrijven veel voorkomende conflict situaties uit het bedrijfsleven, en bieden mogelijkheden om die door middel van opstellingen op te lossen.

[bol_product_links block_id=”bol_53277656ad953_selected-products” products=”1001004001751083″ name=”Succes van organisatieopstellingen” sub_id=”” link_color=”663398″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”663398″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FFFFFF” border_color=”D2D2D2″ width=”250″ cols=”1″ show_bol_logo=”undefined” show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”0″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]Het success van organisatieopstellingen “De methode van Bert Hellinger in praktijk gebracht” van Gunthard Weber over het werk van Bert Hellinger

Na de succesvolle ontwikkeling van systeemopstellingen voor familiebanden worden de principes die hieraan ten grondslag liggen inmiddels ook binnen organisaties gebruikt. Een organisatie is, net als een familie, een complex fenomeen. Het veranderen van een element kan grote invloed hebben op het totale systeem. Anderzijds is het vaak moeilijk vaste patronen in een organisatie te doorbreken en een nieuwe koers te varen. Een individu of een gehele afdeling kan zonder het te beseffen ‘verstrikt’ raken in de patronen van het organisatiesysteem. Dit ‘verstrikt raken’ heeft diverse gevolgen voor zowel het individu als de organisatie, bijvoorbeeld lichamelijke klachten, maar ook wel conflicten en een gebrek aan productiviteit en creativiteit binnen de organisatie.
Via een organisatieopstelling leer je hoe je kunt omgaan met belemmerende patronen binnen de organisatie. Tevens krijg je inzicht met betrekking tot de plek die je zelf inneemt binnen de organisatie en vanuit welke positie je optimaal kunt functioneren.
Voor alles zou het systemische opstellingswerk kunnen bijdragen aan een menselijker benadering in de bedrijfswereld, zodat medewerkers zich als personen én om hun bijdragen vaker erkend en gewaardeerd voelen. Dan zullen betrekkingen en structuren helderder worden en zullen allen die daarvan deel uitmaken zich vaker vrij van verstrikkingen en beperkende, belastende patronen geheel aan hun taken kunnen wijden.
Dit boek bevat de bewerkte bijdragen van een congres over de ontwikkelingen van organisatieopstellingen – en hier al kan men aan de bonte schakering zien tot hoeveel verschillende gebieden dit werk zich begint uit te strekken. Twee interviews met Bert Hellinger over het opstellen van organisaties ronden het boek af.

[bol_product_links block_id=”bol_532776dd888a4_selected-products” products=”1001004002107419″ name=”het verbindende veld” sub_id=”” link_color=”663398″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”663398″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FFFFFF” border_color=”D2D2D2″ width=”250″ cols=”1″ show_bol_logo=”undefined” show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”0″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]Het verbindende veld van Jan Jacob Stam

Dit boekje is zeer helder geschreven. Praktische voorbeelden en beknopte uitleg maken het makkelijk leesbaar en uitermate geschikt om zelf te gebruiken. Een aanrader voor wie meer kennis wil hebben van wat er kan spelen in organisaties en hoe hier mee om te gaan; lees de balans te herstellen.

[bol_product_links block_id=”bol_53277775407e7_selected-products” products=”1001004002628912″ name=”De wetten van de stam” sub_id=”” link_color=”663398″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”663398″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FFFFFF” border_color=”D2D2D2″ width=”250″ cols=”1″ show_bol_logo=”undefined” show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”0″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]De wetten van de stam “De oerwetten van het syteem en de coinsequenties voor individu, groep en organisatie” van Piet Weisfelt en Agniet van Andel Deel 1

Het boek De wetten van de stam is het eerste in een serie van drie nieuwe boeken van Piet Weisfelt. Alle drie de boeken hebben betrekking op de ontwikkeling van gezondheid in systemen. In het eerste boek staat Piet Weisfelt stil bij de evolutie van systemen om meer te kunnen begrijpen van de krachten die vrijkomen in de ontmoeting tussen individu en systeem. De serie is geschreven voor opleiders, trainers, coaches, adviseurs en leidinggevenden die zich bezighouden met het optimaliseren van het functioneren van groepen en organisaties. Deel twee is getiteld De geheimen van de groep en deel drie De bestemming van het systeem.

[bol_product_links block_id=”bol_532777d07fd3f_selected-products” products=”1001004002628913″ name=”De geheimen van de groep” sub_id=”” link_color=”663398″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”663398″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FFFFFF” border_color=”D2D2D2″ width=”250″ cols=”1″ show_bol_logo=”undefined” show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”0″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]De geheimen van de groep “Het process van het system en de consequenties voor individu, groep en organisatie” van Piet Weisfelt en Agniet van Andel deel 2

In dit boek wordt beschreven hoe in systemen (groepen en organisaties) een groepsdynamisch proces tot ontwikkeling komt dat bepalend is voor het rendement van het systeem. Dit proces wijkt in hoge mate af van wat in de klassieke groepsdynamica wordt bechreven. Elementen als hechting aan het systeem, de ontwikkeling van het leiderschap, de emotionele ontwikkeling van het syteem en de ontwikkeling van ziekte en gezondheid van het systeem worden duidelijk beschreven.

Daarnaast wordt uitgebreid aandacht gegeven aan strategieën en interventies die noodzakelijk zijn om dit proces in goede banen te leiden. In dit boek wordt op een diepgaande manier beschreven hoe het ontwikkelingsproces van een systeem kan worden begeleid. Beschreven wordt hoe met de juiste aansturing van dit proces wezenlijke en blijvende veranderingen in groepen en organisaties kunnen worden bewerkstelligd.

Dit is een boek voor opleiders, trainers, coaches, adviseurs en leidinggevenden die zich bezighouden met het optimaliseren van het functioneren van groepen en organisaties.

Dit boek is het tweede in een serie van drie. Alle drie de boeken hebben betrekking op de ontwikkeling van gezondheid in systemen. Het eerste boek, De wetten van de stam, beschrijft de betekenis van de oerwetten van systemen. Het derde boek, De bestemming van het systeem, beschrijft de ontwikkeling van ziekte en gezondheid binnen systemen.[bol_product_links block_id=”bol_53277882538a8_selected-products” products=”1001004002732462″ name=”de bestemming van het systeem” sub_id=”” link_color=”663398″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”663398″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FFFFFF” border_color=”D2D2D2″ width=”250″ cols=”1″ show_bol_logo=”undefined” show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”0″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]De bestemming van het systeem “Gezondheid en ziekte van het systeem en de consequenties voor individu, groep en organisatie” van Piet Weisfelt en Agniet van Andel deel 3

De bestemming van het systeem is een boek over de mogelijkheden en de grenzen van het leidinggeven aan systemen en het begeleiden van systemen. Piet Weisfelt biedt een overzicht aan van de belangrijkste thema’s die bij groeps- en organisatieontwikkeling aan bod komen. Vervolgens geeft hij drie verschillende, maar op elkaar aansluitende kijkkaders om tot een goede diagnostiek van het systeem te komen. Op basis van deze diagnose kan men een plan van aanpak ontwerpen, waarvoor dit boek een heldere opzet biedt. Aan de hand van het plan van aanpak kan men interventies in het systeem uitvoeren. Dit boek is het derde van een serie van drie. Alle drie de boeken hebben betrekking op de ontwikkeling van gezondheid in systemen. Elk boek heeft daartoe een eigen invalshoek. In dezelfde serie verschenen eerder De wetten van de stam en De geheimen van de groep.<< Klik hier voor pagina 2 van de boekenlijst