Boekenlijst blz. 2 oud

[bol_product_links block_id=”bol_52f0098d4a338_selected-products” products=”1001004001829069″ name=”Familieopstellingen in de praktijk” sub_id=”” link_color=”663398″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”663398″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FFFFFF” border_color=”D2D2D2″ width=”250″ cols=”1″ show_bol_logo=”undefined” show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”0″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]Familieopstellingen in de praktijk van L.T Preiss

Familieopstellingen: een veel besproken nieuwe therapeutische methode, die problemen helder en oplosbaar maakt, niet door analyse of gesprekken, maar door een moeilijk te verklaren, onbewuste werking op ‘zielsniveau’. Psychische problemen vinden vaak hun diepere oorzaak in familieproblemen en familiegeheimen, soms zelfs voorgaande generaties. Bij een familieopstelling worden mensen zonder kennis van de kwesties die er spelen, en een ruimte opgesteld als representanten van de cliënt en zijn relaties. Zij komen dan in contact met diepe lagen van de betreffende problematiek. Er ontstaat een niet rationeel verklaarbaar ‘weten’ dat dikwijls tot een snelle oplossing van het probleem van de cliënt leidt.[bol_product_links block_id=”bol_52f00a85900cc_selected-products” products=”1001004002732640″ name=”als ik mijn ogen sluit kan ik je zien” sub_id=”” link_color=”663398″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”663398″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FFFFFF” border_color=”D2D2D2″ width=”250″ cols=”1″ show_bol_logo=”undefined” show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”0″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]Als ik je ogen zie kan ik je zien van Ususla Franke

Opstellingen in individuele therapie

Familieopstellingen ontwikkelen zich voortdurend en een belangrijke richting  daarin is de toepassing in één-op-één situaties. Ursula Franke, een doorkneed therapeute die als één van de eersten met opstellingen in haar therapiepraktijk werkte en daarop promoveerde, heeft jarenlange ervaring en ontdekkingen in individuele opstellingen te boek gesteld. Stap voor stap beschrijft ze de vele mogelijkheden en overwegingen bij familieopstellingen in individuele therapie.

Opstellingen in de verbeelding

Een bijzondere en effectieve vorm van opstellingen die Ursula heeft ontwikkeld zijn de opstellingen in de verbeelding. De cliënt stelt zich, begeleid door de therapeut, innerlijk een opstelling voor. Ursula beschrijftt daarbij haar eigen houding en werkwijze, een bijzondere combinatie van denken en invoelen, waarbij ze ook haar eigen lichaam als resonerend orgaan voor de dynamiek bij de cliënt gebruikt.  Zo bouwt de cliënt, onder begeleiding van de therapeut, stap voor stap een opstelling en interventies op.

Een boek dat nieuwe ideeën en wegen opent en daarmee een verrijking is voor ieder die opstellingen al kent en toepast.[bol_product_links block_id=”bol_52f00b1375a98_selected-products” products=”1001004001838791″ name=”Conflictoplossingen door familieopstellingen” sub_id=”” link_color=”663398″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”663398″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FFFFFF” border_color=”D2D2D2″ width=”250″ cols=”1″ show_bol_logo=”undefined” show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”0″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]Conflictoplossing door familieopstellingen van Marlies Holitzka en Elisabeth Remmert

Dit boek behandelt vooral conflicten en problemen binnen de familie, en met name tussen ouders en kinderen. Een familie wordt door Bert Hellinger als een systeem gezien waarin één radertje het geheel kan doen vastlopen. Door dit systeem voor de cliënt zichtbaar te maken ontstaat inzicht in de verborgen dynamiek van deze familiebanden.
Het boek is niet alleen bruikbaar voor therapeuten maar ook voor iedereen die inzicht wil krijgen in de werking van familieopstellingen. Het boek bevat heldere en klare taal, en is ook voor niet therapeutische geschoolden heel goed te begrijpen.[bol_product_links block_id=”bol_52f00bb6365c7_selected-products” products=”1001004001982297″ name=”familieopstellingen voor paren” sub_id=”” link_color=”663398″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”663398″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FFFFFF” border_color=”D2D2D2″ width=”250″ cols=”1″ show_bol_logo=”undefined” show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”0″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]Familieopstellingen voor paren van  Marlies Holitzka en Elisabeth Remmert

De invloed van familie-netwerken op relaties. Een praktijkboek gebaseerd op de systemische familie-therapie van Bert Hellinger.

Er wordt uitgebreid ingegaan op de problemen die bij relaties kunnen ontstaan en hoe opstellingen in de ruimte daar inzicht in kunnen geven.
Net zoals in het eerste boek worden er veel praktijkvoorbeelden beschreven met suggesties voor oplossingen.[bol_product_links block_id=”bol_52f00c6a5c262_selected-products” products=”1001004006528799″ name=”zelfs als het mijn leven kost” sub_id=”” link_color=”663398″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”663398″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FFFFFF” border_color=”D2D2D2″ width=”250″ cols=”1″ show_bol_logo=”undefined” show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”0″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]Zelfs als het me mijn eigen leven kost “Systeemopstellingen met ziekten en aanhoudende symptomen” van Stephan Hausner

Dit boek spreekt voor zich. Stephan Hausner laat met talrijke voorbeelden zien hoe chronische ziekten en langdurige symptomen verband kunnen houden met verborgen dynamieken in families. Veelal is de patiënt zich van deze verbanden niet bewust. Opstellingen zijn een methode om deze verbanden aan het licht te brengen waarna de patiënt in vele gevallen verlichting vindt in het omgaan met de ziekte of er verbeteringen optreden en zelfs symptomen en ziekte geheel verdwijnen. Dit boek leest makkelijk, zoekt niet naar verklaringen maar prikkelt, in de vele voorbeelden, de lezer tot een nieuw perspectief op ziekte en gezondheid.[bol_product_links block_id=”bol_52f00cdf9c19b_selected-products” products=”1001004011832504″ name=”lichaams- en symptoomopstellingen” sub_id=”” link_color=”663398″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”663398″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FFFFFF” border_color=”D2D2D2″ width=”250″ cols=”1″ show_bol_logo=”undefined” show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”0″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]Lichaams- en symptoomopstellingen “Geef je lichaam een stem” van Christi Lieben en Christa Renokiner

Voor velen van ons moet het lichaam gewoon functioneren. Verstoringen worden vaak lange tijd genegeerd, totdat op enig moment de pijnen of ziekten uit de hand lopen. Met zorgvuldige lichaams- en symptoomopstellingen kunnen we de boodschappen van het lichaam begrijpen.

De auteurs laten ons delen in hun jarenlange ervaring met het werk van verdiepte lichaamskennis. Ze staan voor de overtuiging dat geest en lichaam partners met gelijke rechten zijn, die op de weg van het leven een eenheid kunnen vinden die tot genezing leidt.

Voor het samenspel van geest en lichaam op de weg naar integratie kunnen opstellingen het begin zijn van heilzame processen. Ze bieden mensen die door ziekten getroffen zijn een nieuwe visie op de oorzaken en achtergronden van hun ziekten, en deskundigen krijgen heel veel therapeutische suggesties.

‘Bereid je maar voor! Want let op: je lichaam leest mee! Per slot van rekening hebben we het meestal bij ons. En als je lichaam net zoveel op zichzelf betrekt als het mijne toen ik dit boek las, als hij ook bij jou zoveel herinneringen, zorgen en hoop, pijn en ontroering en vergeten gewaande dingen in je bewustzijn laat komen, ga je een intensieve tijd tegemoet. Dit boek is met hart en verstand geschreven en daarom kan de hele mens meelezen.’
Matthias Varga von Kibéd[bol_product_links block_id=”bol_52f00db5ccbaf_selected-products” products=”1001004001321823″ name=”beelden van de ziel” sub_id=”” link_color=”663398″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”663398″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FFFFFF” border_color=”D2D2D2″ width=”250″ cols=”1″ show_bol_logo=”undefined” show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”0″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]Beelden van de ziel “Over de werking van de ziel in sjamanistische rituelen en familieopstellingen” van Daan van Kampenhout

Daan van Kampenhout correspondeerde geruime tijd met Bert Hellinger (auteur van onder meer De verborgen dynamiek van familiebanden) over de relatie tussen sjamanistische genezingsrituelen en systemische therapie, en deze briefwisseling leidde uiteindelijk tot het schrijven van Beelden van de ziel, waarin het werk van Hellinger vanuit de optiek van het sjamanisme wordt behandeld. De theorie van systemisch werk wordt steeds verduidelijkt met praktische voorbeelden: 
- persoonlijke ervaringen van de auteur met rituelen in indianenreservaten in Noord-Amerika; 
- anekdotes uit zijn studies bij traditionele medicijnmensen en sjamanen; 
- ervaringen met cliënten en groepen, als begeleider van sjamanistische trainingen en seminars in familieopstellingen. 

Beelden van de ziel schetst een duidelijk beeld van het werkingsveld dat aan sjamanisme en systemisch werk ten grondslag ligt. 

’De hoofdstukken die je mij hebt toegezonden beschouw ik als een belangrijke bijdrage tot het begrijpen van de werking van de ziel in familieopstellingen. Je hebt antwoorden gevonden op vragen die mij al lang bezighouden. Sommige ervaringen zijn nu tenminste eindelijk te begrijpen. Dit wordt een bijzonder boek!’ schreef Bert Hellinger aan de auteur. 

Daan van Kampenhout (1963) studeerde bij verschillende traditionele sjamanistische leraren. Zijn ervaringen beschreef hij in Handboek sjamanisme en In de geest van het sjamanisme. Een Duitse vertaling van Beelden van de ziel is in voorbereiding.

[bol_product_links block_id=”bol_52f00e8cd562f_selected-products” products=”1001004005445695″ name=”tranen van de voorouder” sub_id=”” link_color=”663398″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”663398″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FFFFFF” border_color=”D2D2D2″ width=”250″ cols=”1″ show_bol_logo=”undefined” show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”0″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]De tranen van de voorouders “Opstellingen en rituelen bij collectieve trauma’s” van Daan van Kampenhout

Het thema van Daan van Kampenhouts nieuwe boek De tranen van de voorouders is het verwerken van collectieve trauma’s. Hoe ga je om met het leed van groepen mensen van wie de familie het slachtoffer is geweest van oorlog en geweld? In zijn boek put de auteur uit drie bronnen: sjamanisme, opstellingen en jodendom. Van Kampenhout (1963) is al vijfentwintig jaar intensief bezig met sjamanisme en geeft al meer twintig jaar sjamanistische trainingen in binnen- en buitenland.

Het door Bert Hellinger ontwikkelde concept van (familie)opstellingen verbond hij in zijn boek Beelden van de ziel op verrassende wijze met sjamanisme. Opstellingen, sjamanisme en jodendom hebben ogenschijnlijk weinig raakvlakken, maar alle drie gaan ze ervan uit dat de voorouders een belangrijke en nabije bron van kracht zijn; dat er verschillende zielen of zielenlagen zijn; dat niets en niemand in een vacuüm kan bestaan; en dat genezing van het individu de betrokkenheid vraagt van de gemeenschap. Uit een combinatie van deze drie disciplines ontstaan krachtige en helende groepsrituelen.

Slachtoffers en daders blijven altijd deel uitmaken van de geschiedenis van een collectief, hun stemmen blijven fluisteren, net buiten het bereik van ons gewone gehoor. Daan van Kampenhout laat zien hoe opstellingen en rituelen de deur openen naar het gebied van de collectieve ziel en helend werken op collectieve trauma’s.

[bol_product_links block_id=”bol_52f00f3b87a54_selected-products” products=”1001004006515662″ name=”het weerbare kind” sub_id=”” link_color=”663398″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”663398″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FFFFFF” border_color=”D2D2D2″ width=”250″ cols=”1″ show_bol_logo=”undefined” show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”0″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]Het weerbare kind “Traumawerk bij kinderen” van Peter Levine en Maggie Kline

Dit boek assisteert ouders en andere opvoeders bij het voorkomen en behandelen van trauma’s. Het is een praktische gids met voorbeelden die helpt bij het signaleren van stress en die de weerbaarheid van kinderen vergroot. Op deze manier kunnen zij gemakkelijker omgaan met een snel veranderende wereld waarin falen, prestatiedruk en turbulentie op de loer liggen. Levine en Kline bieden opvoeders eerste hulp bij de vroegste tekenen die een kind vertoont als het te veel negatieve prikkels te verduren krijgt. Zij laten zien dat een sterk negatieve prikkel het lichaam en het zenuwcentrum beïnvloedt, wat weer de evenwichtigheid en balans van een kind verstoort. Agressie, hyperactiviteit en depressie zijn dan het gevolg. Door middel van instrumenten die kunnen worden ingezet in de opvoeding, worden het zelfvertrouwen, de weerbaarheid en het gevoel van compassie van het kind vergroot. 

Peter Levine promoveerde in de medische bio-geneeskunde aan de universiteit van Californië; ook is hij afgestudeerd psycholoog. Hij ontwikkelde de Somatic Experiencing Technique en was stressconsultant voor de nasa. Maggie Kline heeft meer dan dertig jaar ervaring als lerares, familie- en kindtherapeut, schoolpsycholoog en ouder. Ze is oudgediende bij Levine’s professionele trainingsprogramma.[bol_product_links block_id=”bol_52f00fd5c0735_selected-products” products=”1001004006538781″ name=”drama van het begaafde kind” sub_id=”” link_color=”663398″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”663398″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FFFFFF” border_color=”D2D2D2″ width=”250″ cols=”1″ show_bol_logo=”undefined” show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”0″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]Het drama van het begaafde kind “Op zoek naar het ware zelf” van Alice Miller

Tussen de eerste publicatie van Het drama van het begaafde kind (1981) en deze bewerkte aangevulde editie liggen vijftien jaar van ervaringen. Ervaringen van de schrijfster met haar eigen therapie en met andere moderne therapeutische methoden, en ook ervaringen met de levensgeschiedenissen van de lezers die haar hebben geschreven en wier aantal zij op enkele duizenden schat. In de tussentijd heeft zij onderzoek gedaan naar de kinderjaren van tal van personen, en dat leidde tot nadere precisering van eerdere inzichten, die ze in dit boek met tal van voorbeelden documenteert en illustreert. De schrijfster houdt zich bezig met de gevolgen van verdringing op persoonlijk en sociaal gebied, met de oorzaken van krenkingen in de kindertijd en het voorkomen daarvan, en ten slotte met de recente, nieuwe mogelijkheden om de gevolgen van vroege traumatiseringen op te heffen.

<< Klik hier voor pagina 1 van de boekenlijst>> Klik hier voor pagina 3 van de boekenlijst